"Polo Player" Award

Toronto Polo Club Manager Karen White